// Wie is wie?

Feestcomité
Het feestcomité vergadert maandelijks en organiseert de parochiale evenementen. Begin januari is er een nieuwjaarsreceptie waar alle Tuiltenaren welkom zijn. In augustus worden gedurende 2 weekends feestelijkheden georganiseerd, ‘Tuilt Feest’ met de jaarlijkse vierkamp, barbecue, beachvolleytornooi en ….. als hoogtepunten ’Tuilt Live’ en de shownamiddag. In november wordt een blitse Sinterklaasshow uitgewerkt voor de jonge Tuiltenaren.
Parochiaal comité
Het parochiaal comité vergadert tweemaandelijks en is samengesteld uit de voorzitters en voorzitsters van de Tuiltse verenigingen en leden van het Dagelijks Bestuur van de vzw. Dit comité is enerzijds een overlegplatform waar de voorzitters en voorzitsters van de verscheidene Tuiltse verenigingen hun programma en de data van de samenkomsten van hun verenigingen op mekaar kunnen afstemmen. Anderzijds fungeert dit comité ook als adviesraad voor de beslissingen die genomen dienen te worden door de bestuursleden van de vzw.
Parochiale werken Tuilt vzw
Heeft als doel het ontwikkelen van allerlei activiteiten van sociale, culturele en financiële aard ten voordele van de inwoners en de verenigingen van Tuilt. De belangrijkste doelstelling is het gratis ter beschikking stellen van vergaderzalen aan de Tuiltse verenigingen voor hun vergaderingen en ledenfeesten.
Technische ploeg
De technische ploeg zorgt voor het onderhoud en de herstellingen aan de accommodatie. De medewerkers zorgen ervoor dat alle materialen klaarstaan die aangevraagd zijn door de huurders voor hun vergaderingen, feesten, restaurantdagen, … Na elke activiteit worden door hen de materialen weer opgeruimd, het verbruik geteld, ….
Sint-Jozefskerk
Tuilt was enerzijds sinds onheuglijke tijd in twee parochiale gemeenschappen gesplitst. Enkele gezinnen waren aangewezen op de parochie Kuringen, maar de overgrote meerderheid behoorde tot de parochie Kermt. Anderzijds maakte Tuilt deel uit van de gemeente Kuringen. Bij geboorte, huwelijk of sterfgeval moesten de meeste inwoners van Tuilt telkens vele kilometers te voet afleggen. Eerst moesten ze naar het gemeentehuis van Kuringen voor de aangifte bij de burgerlijke stand en daarna naar de kerk van Kermt om aan de christelijke verplichtingen te voldoen.